Museum van Kwetsende Kunst en Censuur

Virtual Museum of Offending Arts and Censorship

Home Nieuw Uitgelicht Collectie

Dé verzamelplaats voor iedereen, die geïnteresseerd is in kunst die shockeerde en kwetste, al dan niet gecensureerd.

The collection of artworks which have caused turmoil or have been victims of censorship

Verklaring_rechten_van_de_mens_2

Welkom in het Virtuele Museum voor Kwetsende Kunst. Hier treft u artistieke uitingen aan die tot beroering geleid hebben in het verleden, heden en wellicht ook in toekomst.

U kunt zelf uw oordeel vormen over de artistieke en provocatieve waarde.

Had deze kunst verboden of gecensureerd moeten worden? Mogen volwassen burgers bepaalde uitingen van kunst niet zien?

U kunt dat in dit museum met beledigende en provocatieve kunst allemaal zelf bepalen. Maar bedenk dat censureren en intimideren van kunstenaars een schending is van een mensenrecht.

Wel een waarschuwing vooraf: Wie hier naar binnen gaat loopt het risico gekwetst te worden. Maar voor wie durft, gaat een wereld open....

Welcome to the Virtual Museum of Offensive Art In this virtual museum you will find art works that have caused social turmoil in the past, present and possibly in the future.

You can judge yourself about the artistic and provocative value of the art works.

Should this art have been forbidden or censored? Should adult citizens be forbidden to view some art works?

You can judge for youself in this museum exhibiting offensive and provocative art. But ponder that censoring or intimidating an artist violates a human right.

A warning in advance: If you enter the Virtual Museum for Offensive Art, you risk being offended. For those who dare, a world opens...

Entree